Sản phẩm mới

Sản phẩm

XE BEN SHACMAN

Tải trọng : 17,000 KG
XE BEN SHACMAN 4 CHÂN

XE BEN SHACMAN 4 CHÂN

Giá : 1,360,000,000 VND

Tải trọng : 12,280 kg
XE BEN SHACMAN 3 CHÂN 13 Tấn

XE BEN SHACMAN 3 CHÂN 13 Tấn

Giá : 1,250,000,000 VND

Tải trọng : 17,000 KG
XE BEN SHACMAN 4 CHÂN RÚT GIÒ ( 1 CHÂN RÚT)

XE BEN SHACMAN 4 CHÂN RÚT GIÒ ( 1 CHÂN RÚT)

Giá : 1,390,000,000 VND

Tải trọng : 20,000 KG
XE BEN SHACMAN 5 CHÂN ( 1 CHÂN RÚT)

XE BEN SHACMAN 5 CHÂN ( 1 CHÂN RÚT)

Giá : 1,490,000,000 VND

Sản phẩm

XE TRỘN BÊ TÔNG

Tải trọng : 9,170 kg
Xe bồn trộn bê tông SHACMAN 10M3

Xe bồn trộn bê tông SHACMAN 10M3

Giá : 1,240,000,000 VND

Sản phẩm

ĐẦU KÉO SHACMAN

Tải trọng : 39 070 kg
Đầu kéo SHACMAN X3000 380HP

Đầu kéo SHACMAN X3000 380HP

Giá : 950,000,000 VND

Tải trọng : 39,000 kg
ĐẦU KÉO SHACMAN 340HP EURO III

ĐẦU KÉO SHACMAN 340HP EURO III

Giá : 800,000,000 VND

Tải trọng : 39,000 kg
ĐẦU KÉO SHACMAN 375HP EURO III

ĐẦU KÉO SHACMAN 375HP EURO III

Giá : Liên hệ

Tải trọng : 39,000 kg
ĐẦU KÉO SHACMAN 380HP

ĐẦU KÉO SHACMAN 380HP

Giá : 850,000,000 VND

Tải trọng : 39,000 kg
ĐẦU KÉO SHACMAN 336HP

ĐẦU KÉO SHACMAN 336HP

Giá : 860,000,000 VND

Sản phẩm

ĐẦU KÉO HYUNDAI

Tải trọng : 39,000 kg
ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 410HP

ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 410HP

Giá : 1,280,000,000 VND

Tải trọng : 39,000 kg
ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 360HP

ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 360HP

Giá : 1,280,000,000 VND

Sản phẩm

XE HOWO

Tải trọng : 17,000 kg
XE BEN HOWO 4 CHÂN 2017

XE BEN HOWO 4 CHÂN 2017

Giá : Liên hệ

Tải trọng : 12,370 kg
XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN

XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN

Giá : Liên hệ

Tải trọng : 11,170 kg
XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

Giá : Liên hệ

Tải trọng : 17,870 kg
XE BEN HOWO 4 CHÂN

XE BEN HOWO 4 CHÂN

Giá : 1,300,000,000 VND

Sản phẩm

SƠMI - RƠMOOC GOODTIMES

Tải trọng : 31,000 kg
ROMOOC BEN GOODTIMES 25m3

ROMOOC BEN GOODTIMES 25m3

Giá : 610,000,000 VND

Tải trọng : 31,000 kg
ROMOOC LỒNG MUI BẠT GOODTIMES DÀI 12.4M

ROMOOC LỒNG MUI BẠT GOODTIMES DÀI 12.4M

Giá : 360,000,000 VND

Tải trọng : 32,030 KG
ROMOOC SÀN 3 TRỤC GOODTIMES 32.03 TẤN

ROMOOC SÀN 3 TRỤC GOODTIMES 32.03 TẤN

Giá : Liên hệ

Tải trọng : 32,815 kg
ROMOOC XƯƠNG 3 TRỤC GOODTIMES 32.815 TẤN

ROMOOC XƯƠNG 3 TRỤC GOODTIMES 32.815 TẤN

Giá : 275,000,000 VND

Tải trọng : 32,815 kg
ROMOOC XƯƠNG 3 TRỤC GOODTIMES (1 TRỤC RÚT)

ROMOOC XƯƠNG 3 TRỤC GOODTIMES (1 TRỤC RÚT)

Giá : 295,000,000 VND

Sản phẩm

XE TẢI SHACMAN

Tải trọng : 22,200 kg
XE TẢI SHACMAN 5 CHÂN 22.2 TẤN

XE TẢI SHACMAN 5 CHÂN 22.2 TẤN

Giá : 1,300,000,000 VND

Tải trọng : 17,900 kg
XE TẢI 4 CHÂN SHACMAN 17.9 TẤN

XE TẢI 4 CHÂN SHACMAN 17.9 TẤN

Giá : 1,200,000,000 VND

Sản phẩm

XE KAMAZ

Tải trọng : 16,945
KAMAZ 4 CHÂN - MODEL 6540

KAMAZ 4 CHÂN - MODEL 6540

Giá : 1,400,000,000 VND

Facebook chat
ước tính vay