DIV LÀ GÌ PASCAL

 - 
+, -, *, Div, Mod +, -, *, /– Phép phân chia lấy phần nguyên: DIV

– Phép phân chia lấy số dư: MOD

***
=====>>>>Phần mềm Giải Toán đúng chuẩn 100%

– Ví dụ: 10 div 3 = 3; 10 mod 3 = 1;

5 div 10 = 0; 3 thủ thuật 7 = 3  1.2. Quan hệ: ; =; =;

1.3. Logic: And; Or; Not

Chú ý:

– kết quả của những phép toán quan hệ tình dục trả về quý giá lôgic (True hoặc False)

– Ứng dụng của các phép toán lôgic để tạo nên các biểu thức phức tạp.

Bạn đang xem: Div là gì pascal

2. Biểu thức số học

 

*

 

Chú ý: Trong một số trường hợp để tránh phải tính lại biểu thức số học nhiều lần ta nên sử dụng biến trung gian.

 

*

 

TRUNC(x)”Trả về số nguyên ngay sát với x độc nhất vô nhị nhưng bé hơn x.INT(x)”Trả về phần nguyên của xFRAC(x)”Trả về phần thập phân của xROUND(x)”Làm tròn số nguyên x   PRED(n)”Trả về giá trị đứng trước nSUCC(n)”Trả về giá trị lép vế nODD(n)”Cho quý giá TRUE giả dụ n là số lẻ.INC(n)”Tăng n thêm một đơn vị (n:=n+1).DEC(n)”Giảm n đi 1 đơn vị chức năng (n:=n-1).

Biểu thức quan hệ

(?) Biểu thức1, Biểu thức 2 ở đó là gì?

Vd: a>0; a+b>c;

Biểu thức lôgic

Các phát triển thành logic, hằng ngắn gọn xúc tích và những biểu thức quan tiền hệ link với nhau bằng phép toán logic.

Xem thêm: Hckt Nghĩa Là Gì - Mũ Bảo Hiểm Công An Hckt

Vd1: “x không âm” → x>=0 hoặc Not(x((i thủ thuật 2 = 0) và (i hack 5=0)) Or ((i thủ thuật 2 0) & (i hack 3=0))

Câu lệnh gán

Cp: :=;

Var delta,a,b:Integer;

x1,x2: Real;ok:Boolean;

Hãy chỉ ra số đông lệnh đúng, không đúng và nguyên nhân sai?

A. A:=sqr(b);

 

B. b:=sqrt(a);

C. ok:=a/b;

D. Delta:=sqrt(b*b-4*a*c);

 

E. ok:=a>b;

F. x1:=x2 hack 2;

(?) Cho đoạn ct sau: a:=5; b:=7;

 

tg:=a; a:=b; b:=tg;

Sau khi thực hiện đoạn ct trên cực hiếm của a với b bây giờ bằng bao nhiêu?
3. Soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh chương trình

 

3.1. Đối với Turbo Pascal

Để biên soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh lịch trình Pascal cần có tối thiểu các tệp:

TURBO.EXE; 2. TURBO.TPL; 3. GRAPH.TPU; 4. EGAVGA.BGI.

Một số lệnh với phím tắt thường dùng khi viết lịch trình trong Pascal:

– F2: Lưu chương trình đang soạn thảo vào đĩa.– F3: Mở file đã tồn trên trên đĩa nhằm soạn thảo.– F4: Chạy chương trình đến vị trí bé trỏ đứng.– Alt-F3: Đóng file vẫn soạn thảo.– Alt-F5: Xem kết quả chạy chương trình.– F7/F8: Chạy từng câu lệnh một trong những chương trình.– Alt-: Dịch chuyển sang lại giữa các file vẫn mở.– Ctrl-F7: xuất hiện sổ Watch theo dõi giá bán trị những biến. – Alt-F9: Dịch chương trình, sửa lỗi cho tới khi không còn lỗi– Ctrl-F9: Chạy chương trình.– F10: Vào khối hệ thống Menu của Pascal.– Alt-X: thoát khỏi Turbo Pascal.

Xem thêm: Builder Là Gì ? Builder Là Gì, Nghĩa Của Từ Builder

Các làm việc trên khối văn bản

Chọn khối văn bản: Shift + Ctrl-KY: Xoá khối văn phiên bản đang chọnCtrl-Insert: sao chép khối văn bạn dạng đang chọn Clipboard (Ctrl+Ins)Shift-Delete: giảm khối văn phiên bản đang lựa chọn vào Clipboard.Shift-Insert: Dán khối văn từ Clipboard vào vị trí nhỏ trỏ.

3.1. Đối với không lấy phí Pascal (Cài đặt theo phía dẫn)