Friendly Là Gì

 - 
A friendly game or argument is one that you play or have sầu for pleasure & in order to practise your skills, rather than playing or arguing seriously with the ayên ổn of winning:
Friendly countries và friendly soldiers are ones who are not your enemies và who are working or fighting with you.

Bạn đang xem: Friendly Là Gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú otohanquoc.vn.

Xem thêm: Sinh Năm 1981 Mệnh Gì, Thuộc Tuổi Gì? Cách Tính Chi Tiết Nhất

Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.

Xem thêm: Dim The Display Windows 7 Là Gì, Chỉnh Thời Gian Tự Động Tắt Màn Hình Máy Tính


a game that is played for enjoyment và in order lớn practise, not with the ayên of winning points as part of a serious competition:
having an attitude or acting in a way that shows that you like people & want them khổng lồ lượt thích and trust you:
relating lớn situations in which the owners or directors of a company are willing khổng lồ sell it lớn another company that wants khổng lồ buy it:
a friendly merger/offer/takeover The board is seeking a higher price in exchange for entering into a friendly merger agreement.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập otohanquoc.vn English otohanquoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語