HỆ PHƯƠNG TRÌNH BÁN ĐỐI XỨNG

 - 
Hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1

Cách giải hệ phương trình đối xứng các loại 1 rất hay

Cách giải hệ phương trình đối xứng các loại 1 rất hay

A. Phương pháp giải

Hệ phương trình đối xứng một số loại I theo ẩn x cùng y làHệ phương trình nhưng khi ta thay đổi vai trò của các ẩn x và y thìHệ phương trình vẫn không nỗ lực đổi.

Bạn đang xem: Hệ phương trình bán đối xứng

Hệ phương trình đối xứng một số loại I bao gồm dạng

*

Bước 1: Đặt S = x + y, p = xy. Điều kiện: S2 ≥ 4P.

Bước 2: thay đổi Hệ phương trình có hai ẩn S, p. Giải ra S và phường (sử dụng phương thức thế hoặc cùng đại số).

Bước 3: tìm kiếm được S với P, lúc ấy x và y là nghiệm của phương trình bậc hai:

X2 – SX + p = 0

Giải phương trình bậc nhì theo ẩn X.

Bước 4: kết luận nghiệm của hệ phương trình.

Chú ý: trường hợp (x0;y0) là nghiệm củaHệ phương trình thì (y0;x0) cũng chính là nghiệm của hệ phương trình.

Xem thêm: 10 Loài Côn Trùng Là Gì - Chúng Có Những Đặc Điểm Đặc Trưng Nào

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải hệ phương trình

*
.

Hướng dẫn:

*

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình

*
.

Hướng dẫn:

*

Vậy hệ phương trình bao gồm nghiệm là (1;3), (3;1).

Ví dụ 3: Giải hệ phương trình

*
.

Hướng dẫn:

Điều kiện xác định: x ≥ 0; y ≥ 0.

*

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hệ phương trình sau bao gồm bao nhiêu nghiệm:

*

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 2: Hệ phương trình sau gồm bao nhiêu nghiệm:

*

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3: Hệ phương trình sau gồm bao nhiêu nghiệm:

*

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 4: Hệ phương trình sau:

*
. Lựa chọn nghiệm đúng của hệ phương trình.

 A. (4;7) cùng (7;4)

 B. (-1;-8) và (-8;-1)

 C. (1;2) cùng (2;1)

 D. A và B

Câu 5: Hệ phương trình sau:

*
. Đâu chưa hẳn là nghiệm đúng của hệ phương trình.

 A. (1;6) với (6;1)

 B. (2;3) và (3;2)

 C. (-3;-7)

 D. (-7;-3)

Câu 6: Hệ phương trình sau:

*
. Xác định nào tiếp sau đây không đúng?

 A. Hệ phương trình tất cả 2 nghiệm.

 B. Hệ phương trình vô số nghiệm.

 C. Một nghiệm của hệ là: (-2;3).

 D. Nghiệm của hệ là: (-2;3); ((3;-2).

Câu 7: Hệ phương trình sau:

*
. Xác định nào sau đây không sai?

 A. Hệ phương trình có 1 nghiệm.

 B. Hệ phương trình rất nhiều nghiệm.

 C. Một nghiệm của hệ là: (-2; 0).

 D. Nghiệm của hệ là: (2; 0);(0; 2).

Câu 8: Hệ phương trình sau:

*
. Khẳng định nào dưới đây sai ?

 A. Hệ phương trình tất cả 4 nghiệm.

 B. Hai nghiệm (1;2) cùng (2;1) là nghiệm của hệ phương trình.

 C. Hệ phương trình bao gồm 2 nghiệm.

 D. A, B đúng.

Câu 9: Hệ phương trình sau:

*
. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

 A. Hệ phương trình bao gồm 2 nghiệm.

 B. Hệ phương trình 4 nghiệm.

 C. Một nghiệm của hệ là: (2; 4).

 D. Hai nghiệm của hệ là (2;4); (4;2)

Câu 10: cho hệ phương trình:

*
. Với giá trị như thế nào của m nhằm hệ tất cả nghiệm thực?

*

HPT đối xứng nhiều loại II.

Xem thêm: Giới Thiệu: Xe Côn Tay Và Cách Trả Về Số 0 Xe Côn Tay Và Những Lưu Ý Quan Trọng

Cách giải hệ phương trình đặc biệt, nâng cao cực hay

Bài toán năng suất công việc.

Bài toán kết cấu số

Bài toán thực tế.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 9 trên otohanquoc.vn

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 tất cả đáp án